Kỹ sư Nguyễn Việt Tiến tấm gương tiêu biểu trong công tác Hội và tư vấn, phản biện xã hội

  • Hồ Thành
  • 21-09-2017
  • 541 lượt đọc
Tấm gương KHCN

Kỹ sư Nguyễn Việt Tiến là một trong 15 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, năm 2017 vừa được tôn vinh. Người đã đặt nền móng xây dựng, phát triển tổ chức Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội) vững mạnh và có nhiều đóng góp cho công tác tư vấn, phản biện cho các quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh trong hơn 10 năm qua.

Ông hiện là ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TW Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2022. Qua hơn 10 năm với cương vị là Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị tỉnh, Kỹ sư Nguyễn Việt Tiến đã có những đóng góp quan trọng ngay từ những ngày đầu tiên thành lập Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, tập hợp, đoàn kết đội ngũ chuyên gia, hội viên và chi hội trực thuộc làm tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quy hoạch, phát triển đô thị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Việt Tiến là một trong 15 trí thức KHCN tiêu biểu của Liên hiệp hội tỉnh được tôn vinh năm 2017

Ông đã cùng tập thể Hội nỗ lực tập hợp, đoàn kết, động viên những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc các lĩnh vực: thiết kế quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn, thiết kế cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường, tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị. Qua quá trình phát triển Hội từ 118 hội viên ban đầu nay phát triển lên 170 hội viên cho thấy một sự nỗ lực đóng góp hết sức ý nghĩa của ông về xây dựng tổ chức Hội. Tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội khác trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật, công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn đào tạo, đào tạo thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị góp phần nâng cao dân trí về quy hoạch và phát triển đô thị; đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về công tác xây dựng pháp luật như: các Nghị định, Thông tư liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển đô thị điển hình như Dự thảo Hiến pháp năm 1992, Bộ Luật Dân sự; sửa đổi Nghị định 42/NĐ-CP về phân loại đô thị; tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của Bộ Xây dựng... Hội cũng tham gia ý kiến vào nhiều quy hoạch lớn trên địa bàn tỉnh như: Quy hoạch hạ tầng viễn thông, các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế, thiết kế chi tiết Khu Chân Mây – Lăng Cô...; Thiết kế chi tiết quy hoạch hai bờ sông Hương; tham gia vào Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo cuộc thi mẫu biểu trưng cửa ngõ phía bắc TP Huế; Tham gia Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học của Đại học Huế…; Trực tiếp phản biện các đồ án theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh, Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh…

Với những đóng góp của ông, Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt năm 2016, Hội được Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trao “Giải thưởng đặc biệt xuất sắc VUODA 2016 - Vì sự nghiệp pháp triển đô thị Việt Nam”.

Với những cống hiến của mình, Kỹ sư Nguyễn Việt Tiến đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều phần thưởng động viên khác.

Trí Huế
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM