Tin khoa học công nghệ
 • 22-09-2017
 • Đinh Văn Chung
Ấn phẩm sách “Sự chuyển đổi và bảo tồn nhà vườn truyền thống trong khu vực kinh thành Huế, Việt Nam” do TS.KTS....
Tin khoa học công nghệ
 • 21-09-2017
 • Husta.org
Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tinh...
Tin khoa học công nghệ
 • 16-09-2017
 • Đinh Văn Chung
Tại Cuộc thi Khởi nghiệp từ nông nghiệp 2017 do Trường đại học Nông Lâm Huế tổ chức, dự án “Nông nghiệp trực...
Tin khoa học công nghệ
 • 13-09-2017
 • Đinh Văn Chung
Ra đời năm 2007 với sự giúp đỡ của tổ chức Đông Tây hội ngộ Hoa Kỳ, đến nay Trung tâm Tim mạch đã đóng góp...
Tin khoa học công nghệ
 • 08-09-2017
 • Đặng Phước Cẩm Lai
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 182 /KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới...
Tin khoa học công nghệ
Tin khoa học công nghệ
 • 25-07-2017
 • Husta.org
Ra đời năm 2007 với sự giúp đỡ của tổ chức Đông Tây hội ngộ Hoa Kỳ, đến nay Trung tâm Tim mạch đã đóng góp...
Tin khoa học công nghệ
 • 12-06-2017
 • Đinh Văn Chung
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học và công nghệ, coi đây là quốc sách hàng đầu, là...
Tin khoa học công nghệ
 • 21-04-2017
 • Husta.org
Hội nghị ASEAN lần 2 với chủ đề “Đánh giá tác động y tế hướng đến phát triển ASEAN bền vững” do Trường...
Tin khoa học công nghệ
 • 19-04-2017
 • Hồ Thành
Chiều 17/4/2017, tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Phú Lộc tổ...

 


 

|<  1   2   3, 4 ... 21  22  23  >|