Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

  • Husta.org
  • 21-09-2017
  • 554 lượt đọc
Tin khoa học công nghệ

Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày18/9/2017 về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. Phấn đấu đến cuối năm hỗ trợ phát triển tối thiểu 2 đến 4 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 1 đến 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cũng theo Kế hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ khởi động Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tháng 9/2017 và trao giải vào tháng 12/2017. Đây là sân chơi kết nối các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp với các khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, các chuyên gia công nghệ… UBND tỉnh cũng sẽ xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, đồng bộ, hiện đại để hỗ trợ văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khai thác thông tin công nghệ; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyên viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ internet miễn phí trong khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kinh phí tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp là một chủ trương lớn của Chính phủ phát động từ năm 2016 và được các tỉnh, thành trong cả nước tích cực hưởng ứng, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh triển khai sớm chủ trương này.

Đức Hưng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM