Tin thế giới
 • 29-12-2008
 • Husta.org
Đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là...
Tin thế giới
 • 25-12-2008
 • Husta.org
Đại hội đã thảo luận sôi nổi và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, điều lệ và bầu (bằng hình thức bỏ phiếu...
Tin thế giới
 • 14-11-2008
 • Husta.org
Ngày 05/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Khoa học và...
Tin thế giới
 • 14-11-2008
 • Husta.org
Ngày 29/10, BCH Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế khóa II đã họp phiên toàn thể để thảo luận nội dung và các giải pháp...
Tin thế giới
 • 22-10-2008
 • Husta.org
Ngày 22/10, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương...
Tin thế giới
 • 21-10-2008
 • Husta.org
Thực hiện đề tài Ứng dụng mô hình cung cấp thông tin hai chiều cho nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của...
Tin thế giới
 • 14-10-2008
 • Husta.org
Sử dụng đất bền vững nhằm đa dạng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện...
Tin thế giới
 • 14-10-2008
 • Husta.org
Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm (gọi tắt là các khuyến nông viên - KNV) ở...
Tin thế giới
 • 14-10-2008
 • Husta.org
Khóa học 4 ngày, từ 7 đến 10/10, nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng về phát triển các chính sách, phân phối các...
Tin thế giới
 • 14-10-2008
 • Husta.org
Những kinh nghiệm xây dựng thành công mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, những nguyên...

 


 

|<  1   2   3 ... 12, 13  14  15  >|