Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội chuẩn bị đại hội lần thứ III

  • Husta.org
  • 14-11-2008
  • 538 lượt đọc

Ngày 29/10, BCH Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế khóa II đã họp phiên toàn thể để thảo luận nội dung và các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội, các thành viên tham dự hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung dự thảo báo cáo tình hình hoạt động trong 5 năm 2003 - 2008, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2008 - 2013 của Liên hiệp hội; dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH khóa II; dự thảo sửa đổi điều lệ và dự kiến đề xuất nhân sự bầu vào BCH Liên hiệp hội khóa III.

Các ý kiến nhấn mạnh báo cáo tại đại hội cần làm nổi bật vị trí tổ chức chính trị - xã hội của Liên hiệp hội, khẳng định những thành tích trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ phát huy năng lực, tham gia tích cực các hoạt động sáng tạo khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác xã hội từ thiện,¦góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sắp tới, Liên hiệp hội cần tranh thủ thời cơ và vận hội đẩy mạnh các hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương,¦

Để đại hội được tiến hành vào đầu tháng 12 như dự kiến, Liên hiệp hội cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh.

Nguyễn Văn Quế
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM