Huế: Khánh thành Trung tâm Hàn ngữ Huế - BBB

  • Nguyễn Doãn Quan
  • 26-09-2012
  • 523 lượt đọc
Tin trong tỉnh

Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Hàn ngữ Huế - BBB đã được long trọng tổ chức sáng 24/9 tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM