Thành phố Huế: Hơn 300 triệu đồng chỉnh trang các điểm xanh

  • Nguyễn Doãn Quan
  • 27-09-2012
  • 534 lượt đọc
Tin trong tỉnh

Với mục tiêu đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu vực; UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình "Chỉnh trang các điểm xanh thành phố Huế".
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM