Tin mới
  • 2019-09-19 08:33:00
  • Đinh Văn Chung
  • HUSTA.org
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phải lấy doanh nghiệp là trung tâm

Hội nghị lấy ý kiến Đề án xây dựng “Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và phổ biến các chính sách kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, được Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, đã chỉ ra nhiều khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà...


 


Kinh tế
Kinh tế - Xã hội
  • 07/05/2019
  • Đinh Văn Chung
Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ...


Xã hội
Kinh tế - Xã hội
  • 09/17/2019
  • Đinh Văn Chung
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã có những bước đón đầu thời...