Thông báo lịch triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng (Cuộc thi) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2017;

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh được giao lưu, học hỏi, được thuyết trình trước Ban giám khảo, Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức triển lãm  và chấm các mô hình, sản phẩm dự thi. Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2017 đề nghị:

– Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có đề tài tham dự tạo điều kiện cho giáo viên hướng dẫn, các tác giả tham dự buổi triển lãm và chấm thi;

– Chuẩn bị poster giới thiệu về đề tài để tham gia triển lãm và phục vụ chấm thi. Poster được in bạt có kích thước 1,6 m x 0,6 m có bấm lỗ 4 góc (Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh chuẩn bị giá chữ X). Nội dung poster khoảng 350 từ và thiết kế theo mẫu gửi kèm theo gồm: Tên tác giả, giáo viên hướng dẫn, đơn vị, tên đề tài, ý tưởng nghiên cứu, mô tả cấu tạo, nguyên tắc hoạt động vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng và ảnh mô hình sản phẩm. Poster được in trên nền màu xanh da trời (có mẫu trên website: www.husta.org mục Hoạt động sáng tạo – Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng).

– Chuẩn bị nội dung thuyết trình trước Ban giám khảo. Thời gian tác giả thuyết minh 10 phút, Ban giám khảo hỏi trong vòng 5 phút.

– Kinh phí tham dự triển lãm do Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có đề tài dự thi tự bố trí (làm poster, vận chuyển mô hình, hỗ trợ giáo viên, tác giả … ).

Thời gian:

– Tổ chức triển lãm: 14 giờ 00 ngày 22/4/2017.

– Chấm thi: 7 giờ 30 ngày 23/4/2017

Địa điểm triển lãm: Trường THPT chuyên Quốc Học, số 10 Lê Lợi, thành phố Huế.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

Điện thoại: 0543 898871 DĐ: 0915582191 (Đinh Văn Chung).

– Email: banthongtinlhhhue@gmail.com    – Website: www.husta.org .

Mẫu poster 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: