Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh TT-Huế năm 2012 (25/09/2012)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2012, Ban tổ chức Giải thưởng thông báo đến các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết việc nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng sẽ được gia hạn đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2012.

Nội dung Thông báo:

 

 

 

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: