Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (13/01/2015)

Sáng ngày 07/01/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị lần này, các ủy viên Ban chấp hành đã được nghe triển khai các nội dung tại Thông báo kết luận số 369/TB-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh về buổi làm việc với Thường vụ Liên hiệp hội.

Nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng hệ thống Liên hiệp hội ngày càng củng cố và phát triển về mọi mặt: Công tác quản lý các hội thành viên và đơn vị trực thuộc sao cho hiệu quả và ngày càng chặt chẽ; Các hoạt động chuyên môn như: tư vấn, phản biện và giám định xã hội cần đẩy mạnh và chủ động hơn nữa; công tác thông tin, phổ biến kiến thức cần phải tiếp tục đổi mới ngày càng chất lượng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực đưa các thông tin khoa học, kỹ thuật đến với nhân dân lao động phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Giải thưởng Sáng tạo KHCN, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cần tiếp tục mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng để phản ánh đúng tiềm năng của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các ủy viên đã góp ý cho dự thảo báo cáo hoạt động tổng kết công tác năm 2014 và xây dựng phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

 

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: