Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” (21/09/2012)

Sáng 20/9/2012, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết 01 đối với vai trò của nhân dân và phụ nữ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà; trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01 đã triển khai Nghị quyết một cách nghiêm túc, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần tích cực làm chuyển hóa một bộ phận thanh thiếu niên chậm tiến phạm tội trở thành những người có ích cho xã hội. Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện vai trò nòng cốt trong quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở vừa làm tốt chức năng thường trực cho Ban chỉ đạo, vừa thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, liên tục mở các đợt vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm; nhất là kiểm soát được tình hình ma túy, hạ tỷ lệ người nghiện ma túy, không cho ma túy thâm nhập học đường. 5 năm qua, 2 ngành đã củng cố và xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm. Đã từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội cùng tích cực tham gia hoạt động phòng chống tội phạm và TNXH trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số hạn chế khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 ở một số địa phương và cũng đã rút ra một số kinh nghiệm. Mục tiêu từ nay đến năm 2017, tập trung triển khai đăng ký 100% khu dân cư không có tội phạm và TNXH, trong đó phấn đấu 80% khu dân cư đạt chuẩn; 100% cơ quan đơn vị, trường học sạch về ma tý và TNXH…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đã biểu dương những nỗ lực của Công an tỉnh và HLH Phụ nữ tỉnh cũng như các ngành có liên quan sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và nhấn mạnh vai trò của phụ nữ đối với gia đình, xã hội trong việc quản lý, nuôi dạy và giáo dục con em; đồng chí Ngô Hòa cũng đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được và đề nghị trong thời gian tới các ngành có liên quan cần chú ý nhân rộng các gương điển hình; tăng cường công tác tuyên truyền và có sự đồng bộ trong triển khai thực hiện Nghị quyết để đạt được những kết quả cao hơn, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế có môi trường xã hội tốt.

 

www.thuathienhue.gov.vn

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: