Trao chỉ hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác dệt Dèng (16/10/2018)

Vừa qua, Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED) đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa khọc và Kỹ thuật tỉnh đã kết nối với Công ty TNHH Coats Phong Phú tổ chức buổi lễ trao tặng chỉ đợt 3 cho các hợp tác xã, tổ hợp tác dệt Dèng trên địa bàn huyện A Lưới như A Đớt, Nhâm, Thị trấn A Lưới, A Roàng,…

Đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác dệt Dèng trên địa bàn huyện nhận chỉ

Theo quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án của UBND tỉnh số 1847/QĐ-UBND ngày 21 tháng 08 năm 2018, trong vòng 1 năm, chương trình sẽ hỗ trợ 6 tấn chỉ, giúp các hợp tác xã ở khâu đầu vào miễn phí. Giá trị chỉ tài trợ ước tính là 135.000 đồng/kg. Đợt này, hơn 500kg chỉ đã được trao cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác dệt Dèng nhằm hỗ trợ gìn giữ, phát triển nghề truyền thống.

Trước đó CPED cũng đã tiến hành trao chỉ tài trợ 2 đợt, mỗi đợt là 500kg chỉ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác dệt Dèng trên địa bàn huyện A Lưới. Sản phẩm dệt ra từ chỉ tài trợ có chất lượng cũng như màu sắc đa dạng, phong phú hơn. Không dừng lại ở đó, trong thời gian sắp tới CPED sẽ kết nối, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm trên.

Thùy My

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: