Trao giải Cúp vàng Top ten thương hiệu Việt – Ứng dụng khoa học và công nghệ (18/08/2014)

Tối 15/8, tại Hà Nội, diễn ra lễ trao giải “Cúp vàng Top ten Thương hiệu Việt – Ứng dụng khoa học và công nghệ” lần thứ 2 năm 2014. Giải thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt phối hợp bình xét và trao tặng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao giải cho đại diện 10 doanh nghiệp Top Ten

 

Trong số 115 hồ sơ bình chọn, Hội đồng giải thưởng quyết định chọn 80 thương hiệu trao giải, trong đó giải Cup vàng được trao cho 70 doanh nghiệp và giải Top ten được trao cho 10 doanh nghiệp.Giải thưởng “Cúp vàng Top ten Thương hiệu Việt – Ứng dụng khoa học và công nghệ” nhằm động viên và tôn vinh các doanh nghiệp tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cung ứng ra thị trường những sản phẩm dịch vụ chất lượng, xây dựng thương hiệu phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước.Giải thưởng đề cao vai trò của khoa học công nghệ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia phong trào ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm đem lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống.Tại lễ trao giải, ông Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Ban tổ chức không chỉ chấm giải trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp gửi về hay đề cử của UBND các tỉnh thành, mà Ban tổ chức đã thành lập các đoàn công tác đến thẩm định, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp để có bức tranh toàn cảnh về hoạt động đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội của doanh nghiệp.Giải thưởng “Cúp vàng Top ten thương hiệu Việt – Ứng dụng khoa học và công nghệ” góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, đưa sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng; đồng thời, cũng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.Thu Hà (Báo tin tức)

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: