Triển khai sản xuất vụ lúa hè thu

Xác định vụ sản xuất hè thu năm 2015 gặp nhiều bất lợi, nhất là khâu nước tưới nên ngay sau khi thu hoạch xong lúa vụ đông xuân, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy 3.900 ha lúa và cơ cấu các loại giống ngắn ngày, đồng thời chuyển đổi những diện tích đất lúa ở vùng cao thiếu nước sang trồng các loại cây trồng khác.

       

Quảng Điền gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa hè thu trước 10/6/2015

So với nhiều nơi trong tỉnh, sản xuất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền năm 2015 gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đợt lụt cuối tháng 3 và sâu bệnh gây hại trên lúa. Tuy nhiên nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp chống úng cũng như kịp thời chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên vụ đông xuân năng suất, sản lượng các loại cây trồng vẫn đảm bảo. Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo tìm các biện pháp khắc phục những bất lợi của thời tiết để sản xuất hè thu thắng lợi. Ông Hoàng Vọng- Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Quảng Điền cho biết, toàn bộ diện tích lúa đông xuân của huyện đến ngày 25/5 là hoàn thành việc thu hoạch, xác định vụ sản xuất hè thu năm 2015 gặp nhiều bất lợi, nhất là khâu nước tưới nên ngành nông nghiệp huyện đang chỉ đạo các HTX và bà con nông dân, ra quân bắt chuột và  nạo vét kênh mương, hồ đập để tích nước tưới cho vụ lúa hè thu.

        Những năm gần đây nông dân huyện Quảng Điền đã mạnh dạn mua sắm thêm nhiều máy gặt đập liên hợp nên tiến độ thu hoạch rất nhanh, kế hoạch đến 25/5 là gặt xong toàn bộ 4.260 ha lúa. Theo ngành chức năng của huyện đánh giá: Tuy vụ đông xuân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng  các HTX sản xuất nông nghiệp đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân sớm có các biện pháp khắc phục cộng với chọn các loại giống lúa ngắn ngày và tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên nhìn chung lúa vẫn cho năng suất bình quân đạt 59 tạ/ha. Một số nơi vẫn đạt cao như Quảng An, Quảng Lợi, Quảng Thái trên 60 tạ/ha. Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất và đã gieo sạ được trên 1.000 ha lúa hè thu.

          Trước tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp, huyện Quảng Điền đang tích cực chỉ đạo các HTX nông nghiệp và bà con nông dân sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, tập trung triển khai tu sửa kênh mương nội đồng, hệ thống thủy lợi, tạo điều kiện để tích lũy, tiết kiệm nguồn nước hợp lý, hiệu quả, nhằm đảm bảo có đủ nguồn nước tưới phục vụ cho vụ sản xuất lúa hè thu. Theo kế hoạch đến ngày 10/6 Quảng Điền gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa hè thu./.

                                                                   Việt Bình

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: