Trồng mới hơn 2 ha cây ngập mặn (09/04/2013)

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) thuộc Liên hiệp hội Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành trồng mới hơn 2 ha cây ngập mặn tại khu vực Cồn Tè thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tham dự hoạt động trồng rừng ngập mặn có gần 70 người dân địa phương, lãnh đạo thị xã Hương Trà, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế, đại diện CORENARM, CSRD và các sinh viên Đại học Huế.

CORENARM đã xuất vườn hơn 3.500 cây đước (chiều cao 0.9 – 1.0 m) từ vườn ươm cùng với nhập 150 cây dương liễu để trồng.

Được biết, hoạt động này nằm trong pha hai của dự án xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng do ICOO tài trợ.

 

 

Nguyễn Văn Quế

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: