Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chúng tôi đặt ra cho mình một chương trình hành động cụ thể nhắm tới sứ mệnh “Hành động vì cuộc sống ”

Qua nhiều kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy xã hội chúng ta đang đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức. Đó là những vấn đề gì, và chúng tôi đã nhìn thấy được những gì? Đó là:

 • Sự xuất hiện ngày càng nhiều của nhóm người nghèo mới, quá trình đô thị hoá có tác động tiêu cực đến một số bộ phận nông dân.
 • Biến đổi khí hậu và thiên tai ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư ven biển, một bộ phận dân cư rất dễ bị tổn thương
 • Ô nhiễm môi trường.
 • Lạm dụng lao động trẻ em.
 • Tình trạng bạo lực gia đình.

Sự thay đổi mà chúng tôi mong muốn đạt được trong hoạt động của mình:

 • Cải thiện khả năng thích nghi của của nhóm người nghèo, giúp họ tránh khỏi những tổn thương do biến đổi khí hậu và môi trường.
 • Cải thiện điều kiện sống cho nhóm người nghèo mới, giúp họ chống chọi với những ảnh hưởng của thay đổi của xã hội, lạm phát, toàn cầu hoá…
 • Kêu gọi sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững
 • Tạo cuộc sống tốt hơn cho trẻ em và phụ nữ

 Những kế hoạch hành động mà chúng tôi sẽ làm để tạo nên sự thay đổi:

 • Nghiên cứu xã hội có sự tham gia của nhóm người bị ảnh hưởng bởi các tác động môi trường và xã hội.
 • Tổ chức các lớp tập huấn.
 • Nâng cao năng lực cho nhóm người dễ bị tổn thương.
 • Vận động chính sách, vận động hành lang
 • Cung cấp dịch vụ thiết kế và thực hiện dự án

 Sứ mệnh của chúng tôi:

CSRD cam kết thực hiện các hoạt động, phục vụ cho cuộc sống tốt hơn của trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị thương tổn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và thay đổi xã hội. Thông qua các nghiên cứu, CSRD kiến nghị các giải pháp chính sách và thực hiện các dự án. Với nguyên lý công bằng xã hội, chúng tôi luôn coi trọng những giá trị và phẩm giá của những người chúng tôi làm việc cùng.

 

 

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: