Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM): Nỗ lực vì phát triển cộng đồng (29/06/2009)

Ngày đưa tin 29/6/2009

Thành tích nổi bật nhất trong 3 năm đầu hoạt động (2006 – 2009) của CORENARM, thuộc Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế là đã tiếp nhận, triển khai thực hiện thành công 5 dự án phát triển cộng đồng trên địa bàn hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới với kinh phí gần 3 tỷ đồng do các tổ chức nước ngoài tài trợ – ông Ngô Trí Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động của Trung tâm, diễn ra ngày 26/6.  

Ở A Lưới, Trung tâm đã triển khai thực hiện 2 dự án (với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng) đều liên quan đến thị trường. Chị Mỹ, Chủ Tịch hội phụ nữ xã này cho biết, đến nay mặc dù dự án phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống dệt thổ cẩm tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới đã kết thúc, nhưng hiệu quả của nó vẫn tiếp tục phát huy tác dụng trong việc duy trì, phát triển nghề dệt dzèng ở địa phương, giúp cho nhiều chị em phụ nữ ở hai thôn Phú Thành và Phú Thượng, xã Phú Vinh được nâng cao tay nghề và vay vốn với lãi suất ưu đãi phục vụ dệt dzèng, được tham gia mạng lưới sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dệt dzèng,¦nhờ đó có thêm thu nhập.

Dự án tăng cường năng lực tiếp cận thị trường cho cán bộ khuyến nông viên, huyện A Lưới đã giúp cho 22 khuyến nông viên cấp huyện và xã nâng cao khả năng tiếp cận, thu thập, xử lý và phân tích thông tin thị trường, để từ đó họ làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân và thương nhân, hạn chế nạn ép giá gây thiệt hại cho người dân, đồng thời giúp thương lái ổn định nguồn hàng.

Nam Đông, Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện 3 dự án với tổng kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng.

Dự án xây dựng hệ thống sử đất bền vững ở thôn Phú Mậu xã Hương Phú, huyện Nam Đông hướng đến bảo tồn tài nguyên thiên nhiên qua việc sử dụng đất bền vững nhằm đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân thôn Phú Mậu, đồng thời giúp cho huyện Nam Đông nhân rộng các mô hình quản lý sử dụng đất/rừng tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Ngoài việc triển khai thực hiện các dự án phát triển cộng đồng, Trung tâm còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phổ biến kiến thức và công tác xã hội. Cán bộ của Trung tâm đã thực hiện 4 đề tài khoa học liên quan đến quản lý tài nguyên và phát triển cộng đồng với 3 bài báo được đăng trên tạp chí uy tín của nước ngoài. Trung tâm đã và đang hình thành các cẩm nang và quy trình về quản lý và bảo tồn tài nguyên như Cẩm nang đánh giá tài nguyên rừng có sự tham gia, Cẩm nang tổ chức, quản lý và hoạt động quỹ phát triển cộng đồng,¦Trung tâm đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người dân về phương pháp điều tra rừng có sự tham gia, kỹ năng và phương pháp thúc đẩy cộng đồng, kỹ thuật thu hái hạt giống, gieo ươm các loại lâm sản ngoài gỗ và các loại cây trồng rừng,¦

Theo ông Dũng, sở dĩ Trung tâm làm được như vậy là nhờ Trung tâm đã tập hợp được những cán bộ khoa học trẻ có năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết cùng chí hướng. Hiện nay, Trung tâm có 1 tiến sỹ, 3 thạc sỹ, 5 kỹ sư và cử nhân với 4 cán bộ chuyên trách, 6 cán bộ bán chuyên trách, 12 cộng tác viên là các nhà khoa học trong tỉnh, trong nước và nước ngoài và hàng chục tình nguyện viên là sinh viên.

Nói về phương hướng hoạt động trong các năm tới, ông Đỗ Đăng Tèo, tân giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm sẽ ưu tiên công tác tổ chức, cán bộ. Trước hết là kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện các phòng chuyên môn theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Bên cạnh đó là việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng các giải pháp như liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để gửi cán bộ đi đào tạo cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng chuyên môn, đồng thời mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ tại chỗ, phấn đấu đến năm 2012 Trung tâm có được 3 tiến sỹ, 7 thạc sỹ với 10 cán bộ chuyên trách (hiện tại Trung tâm chỉ có 1 tiến sỹ, 4 thạc sỹ với 4 cán bộ chuyên trách). Trung tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao để đảm bảo công tác nghiên cứu khoa học có hiệu quả và cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tài nguyên chất lượng cao. Trung tâm hướng đến các hoạt động có tính chuyên nghiệp. Ngoài việc nâng cao năm lực cho lực lượng hiện có, Trung tâm còn chú trọng thu hút, tập hợp lực lượng khoa học trẻ, các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực hoạt động của trung tâm để duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên và tình nguyện viên.

Ông Tèo còn cho biết, Trung tâm sẽ tập trung hướng các hoạt động nghiên cứu và tư vấn của mình vào 3 lĩnh vực: quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, định giá tài nguyên trong chi trả dịch vụ môi trường và biến đổi khí hậu.

Nguyễn Văn Quế

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: