Trung tâm Phát triển năng lực động đồng thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình (29/01/2016)

Trung tâm Phát triển năng lực động đồng (CYCAD) với mục tiêu hoạt động là hỗ trợ, xây dựng năng lực, hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng và tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như: Trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, người khuyết tật, người thuộc dân tộc ít người, người dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS, biến đổi khí hậu, người nghèo…thông qua các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, giáo dục hướng nghiệp, môi trường và các vấn đề xã hội. CYCAD là một trong tám trung tâm khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp cho thành tựu của Liên hiệp hội và xã hội.

Giải nhất về  minh bạch giải trình của các tổ chức LNGO quy mô nhỏ năm 2015

Năm 2015, Trung tâm tuy gặp nhiều khó khăn về nhân sự, tài chính và sự giúp đỡ, tài trợ của các đơn vị đối tác. Nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ và nhân viên đã phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm trước và có những đóng góp quan trong trong việc hỗ trợ cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS và ứng phó biến đổi khí hậu và môi trường. Quản lý và triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động Dự án Nâng cao năng lực của cộng đồng trong phòng, chống các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe toàn diện người nhiễm HIV/AIDS, với nguồn vốn gần 1 tỷ đồng do tổ chức Norwegian Church Aid (Na Uy) viện trợ. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mạng lưới kết nối giữa CYCAD với các tổ chức liên quan; hỗ trợ, tăng cường khả năng đáp ứng cho các tổ chức khoa học công nghệ, từ thiện xã hội của các tôn giáo (Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức, Phòng khám Từ thiện Kim Long, Caritas Tổng Giáo phận Huế …). Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của trung tâm được quan tâm củng cố, hoàn thiện và phát triển. Năng lực cán bộ, nhân viên được nâng cao, đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững.

Để đạt được một số kết quả khiêm tốn trên, Trung tâm đã quan tâm thực hiện tốt việc minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình hoạt động trên 05 khía cạnh: (1) Quản trị – quản lý, (2) Quản lý chương trình, (3) Quản lý nhân sự, (4) Quản lý tài chính, (5) Truyền thông và gây quỹ. Chính điều này sẽ góp phần giúp trung tâm định hướng chiến lược hoạt động tốt hơn. Kết quả, CYCAD đã đạt Giải nhất về  minh bạch giải trình của các tổ chức LNGO quy mô nhỏ năm 2015, do Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Liên minh nguồn lực (The Resource Alliance), được tài trợ bởi Quỹ Rockefeller và Cơ quan viện trợ Ailen (Irish Aid)  tổ chức đánh giá.

Hồ Thành

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: