Trung tâm Tư vấn và Phát triển khoa học, công nghệ

Trung tâm Tư vấn và Phát triển khoa học, công nghệ là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập theo quyết định số : 76/QĐ-LHH ngày ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm thành lập: 2006 theo quyết định số:  76/QĐ-LHH ngày ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: số 06 đường Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3845091/3834369,  Fax: 054.3834369

Email: lhhhue@husta.org; quenv@vusta.vn

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và cụng nghệ sụ: 02/2006 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 17 thỏng 7 năm 2006.

*Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng của CDST là tập hợp và phát huy tài năng sáng tạo của trí thức khoa học và công nghệ vào hoạt động khoa học, công nghệ, góp phần đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên

TT

Cán bộ có trình độ đại học trở lên

Tổng số

1

Tiến sĩ

03

2

Thạc sĩ

04

3

Cử nhân

02

4

Kỹ sư

04

 

 Danh sách trên chưa kể đến lực lượng cộng tác viên và những người làm việc hợp đồng theo vụ việc.

 

Số cán bộ nghiên cứu

TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Số trực tiếp tham gia thực hiện

đề tài, dự án

1

Tiến sĩ

01

2

Thạc sĩ

03

3

Cử nhân

01

 

*Kinh nghiệm và thành tựu Khoa học và Công nghệ

Trong thời gian 5 năm trở lại đây, CDST có kinh nghiệm tổ chức, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện một số đề tài, dự án như:

– Dự án nâng cao năng lực cho liên hiệp các hội khkt tỉnh thừa thiên huế do tổ chức liên giáo hội vì sự phát triển hà lan – icco tài trợ.

– Dự án truyền thông về tác hại cây mai dương và các biện pháp diệt trừ.

– Đề tài cung cấp thông tin hai chiều cho nông dân từ nguồn kinh phí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Dự án đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân thôn Bồ Hòn, xã Bình Thành thuộc lĩnh vực tái định canh, định cư,…từ nguồn kinh phí của mạng lưới sông ngòi Việt Nam.

– Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khoảng 5 dự án phát triển.

Cơ sở vật chất kỹ thuật

CDST có trụ sở làm việc tại 6 Phan Bội Châu, Huế và có khả năng liên kết với các phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh.

Trang thiết bị chủ yếu: CDST có đầy đủ các trang thiết bị văn phòng như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, máy ảnh,…

 

Giám đốc

Nguyễn Văn Quế       

 

  

 

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: