Hội thảo tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm Dự án “Huy động sự tham gia của ngư dân để bảo vệ môi trường phá Tam Giang”

Ngày 24/10/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội thảo tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm dự án “Huy động sự tham gia của ngư dân để bảo vệ môi trường phá Tam Giang”. Đến dự hội thảo có khoảng 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND huyện, các ban ngành, UBND các xã Quảng Thái, Quảng Lợi, các chi hội nghề cá và đặc biệt là đông đảo bà con ngư dân thuộc các chi hội nghề cá vùng địa bàn triển khai dự án.

Toàn cảnh Hội thảo

Dự án “Huy động sự tham gia của ngư dân để bảo vệ môi trường phá Tam Giang” do Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình gọi tắt là Paraff tài trợ. Sau 12 tháng triển khai, có 365 lượt cán bộ và ngư dân được tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; thêm 02 chi hội nghề cá được trao quyền khai thác và quản lý mặt nước; 03 chi hội nghề cá được khảo sát, đánh giá hiệu quả của việc trao quyền; Hỗ trợ 05 trộ chuôm và 20 lồng cá cho ngư dân vùng triển khai dự án. Kết quả đó đã được chính quyền, ngư dân ghi nhận và nhà tài trợ đánh giá cao.

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: