Tư vấn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thu gom, tái chế rác ni lông

Sáng ngày 28/10, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thu gom, tái chế rác ni lông. Hội nghị này nằm trong khuôn khổ dự án “Cộng đồng chung tay hạn chế sử dụng túi ni lông và Tiết kiệm năng lượng” do tổ chức NCA Việt Nam tài trợ.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua bốn báo cáo tham luận, hội nghị đã được nghe tác hại của túi ni lông đến môi trường và sức khỏe; những khó khăn của doanh nghiệp tái chế rác ni lông; những chính sách thuế đối với các doanh nghiệp thu gom, tái chế rác thải; các chính sách về khuyến khích thu gom và tái chế chất thải rắn.

Hội nghị nhằm tìm ra cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức thu gom, tái chế rác thải nói chung, rác ni lông nói riêng. Trên cơ sở đó xây dựng một bản khuyến nghị gửi đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đinh Chung

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: