Xây dựng năng lực cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sử dụng năng lượng tái tạo để cải thiện đời sống của cư dân địa phương

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam vừa chính thức thông báo tài trợ cho dự án Xây dựng năng lực cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sử dụng năng lượng tái tạo để cải thiện đời sống của cư dân địa phương. Tổng ngân sách tài trợ là 50. 237EUR, thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 11 năm 2014, tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án gồm ba hợp phần: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực của cộng đồng và chính quyền địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ xây dựng 50 công trình biogas.

Dự án được thực hiện bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Huệ Nhân

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: