Ứng dụng nhận diện khuôn mặt giám sát lớp học

Đó là đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin do nhóm tác giả: Lê Văn Tân và Hàn Thọ Nhật Phú, học sinh trường THPT An Lương Đông tham gia Cuộc thi thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2018.

Ứng dụng cho phép người dùng có thể tra cứu được thông tin sĩ số, vắng, trễ, cập nhật thông tin học sinh

Theo tác giả: Tiết học nào ban cán sự lớp cũng phải điểm danh lớp học để cập nhật sổ đầu bài và báo cáo cho giáo viên bộ môn. Hàng tuần, hằng tháng giáo viên chủ nhiệm cập nhật danh sách học sinh vắng vào số điểm danh. Việc này lặp đi lặp lại và rất mất thời gian. Giáo viên nắm thông tin sĩ số lớp qua ban cán sự lớp còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo tính khách quan, chính xác. Giáo viên cần theo dõi tình hình chuyên cần, theo dõi giờ ra vào lớp của học sinh một cách chủ động nhằm thực hiện nội quy của nhà trường tốt hơn, giúp thầy cô điểm danh học sinh lớp mình trong một khoảng thời gian nào đó bất kì để nắm thông tin và theo dõi học sinh. Việc thuê người đi học hộ, thi hộ đã xuất hiện từ lâu, vấn đề này gây ảnh hưởng không tốt đến nền giáo dục. Việc phát hiện người lạ ra vào lớp và thông báo cho người có trách nhiệm là việc cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự lớp học, trường học. Từ những lí do trên, chúng em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng nhận diện khuôn mặt giám sát lớp học”.

Webcam quét hình ảnh học sinh, từ cơ sở dữ liệu hình ảnh học sinh  đã có cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL qua ngôn ngữ lập trình Python tiến hành đối chiếu so sánh hình ảnh rồi xuất ra danh sách học sinh hiện có và danh sách học sinh vắng cùng ngày giờ. Xây dựng ứng dụng điểm danh một cách tự động, chính xác cao cho giáo viên. Xây dựng ứng dụng cho phép người dùng có thể tra cứu được thông tin sĩ số, vắng, trễ, cập nhật thông tin học sinh… trong một khoảng thời gian bất kì nào đó khi nhập ngày tháng bắt đầu điểm danh cho đến ngày tháng kết thúc điểm danh. Xây dựng ứng dụng đầy đủ các chức năng, đơn giản, có giao diện trực quan nhất cho người dùng.

Ứng dựng tạo được danh sách lớp học, hiển thị thông tin đầy đủ một cách trực quan và dễ phân biệt cho người dùng. Theo dõi các học sinh ra vào lớp dựa vào thời gian thực. Đưa ra danh sách học sinh cùng ngày, giờ vắng từ thời gian bắt đầu đến thời gian kết thúc muốn điểm danh cho trước. Phát hiện người lạ vào lớp học vào cảnh báo cho người có trách nhiệm.

Đây là một ứng dụng rất hữu ích để quản lý học sinh, sinh viên trong các trường học, đặc biệt hữu ích khi được ứng dụng trong việc quản lý các kỳ thi.

 

                                                                       Giải Pháp

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: