Những bằng chứng xác thức về quyền và chủ quyền thiêng liêng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (04/11/2016)

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Nhà xuất bản Thuận Hóa vừa mới cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM DƯỚI TRIỀU NGUYỄN 1802-1885”. Đây là công trình thứ ba viết về biển đảo Việt Nam được Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế cho xuất bản. Cuốn sách là kết quả của công trình nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước do Hội chủ trì và các hội viên thực hiện trong hơn 2 năm.

Cuốn sách dày 414 trang, ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, cuốn sách được chia làm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về biển đảo Việt Nam và biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn;

Chương 2: Xây dựng các công trình phòng thủ vùng duyên hải, cảng biển;

Chương 3: Tổ chức thủy quân và việc thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa dưới thời Nguyễn;

Chương 4: Bảo vệ an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ kinh tế, xã hội;

Chương 5: Phương thức tiến hành và bài học kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa -Trường Sa của triều Nguyễn;

Công trình đã đưa ra những bằng chứng xác thực và những luận cứ không thể tranh cải để chứng minh cho bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước quyền chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam không thể chối cãi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử.

Kính mời các bạn đón đọc./.

 

Anh Thái

Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: