Nếu Quý vị có điều gì cần tư vấn về khoa học công nghệ, xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Vui lòng bấm vào câu hỏi để xem nội dung trả lời.
Hỏi: Trên cây hành là có những loại sâu, bệnh nào nào thường gặp. trong quá trình phòng trừ cần lưu ý những vấn đề gi?
Hà văn Binh (havanbinh@gmail.com) – 01/10/2014


Đáp: Trên cây hành thường xuất hiện một số loại sâu, bệnh sau:

– Các đối tượng sâu bệnh hại chính: sâu xanh da láng, xuất hiện rất sớm và gây hại đến cuối vụ, dòi đục lá (xuất hiện muộn), sâu ăn tạp, bù lạch, bệnh cháy đầu lá, hiện tượng rã bẹ, bệnh đốm tím… Để phòng trừ sâu bệnh cho hành lá cần áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp:

– Thường xuyên theo dõi đồng ruộng, bắt sâu trưởng thành, sâu non, ngắt bỏ ổ trứng, kết hợp làm cỏ bón phân, phun thuốc vào lúc trời mát.

– Nguyên tắc phòng trừ sâu hại bằng thuốc hóa học, sử dụng luân phiên các loại thuốc hóa học, lưu ý dùng đúng thuốc, đúng thời điểm, ưu tiên sử dụng các thuốc vi sinh, điều hòa sinh trưởng, gốc cúc tổng hợp. Bắt đầu phun khi có sâu hại. Đảm bảo thời cách ly 7-10 ngày.

– Khi sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu xanh da láng hại hành lá thì không thể dùng một loại thuốc cho mỗi lần phun mà phải dùng hỗn hợp theo khuyến cáo sau (thường phun kết hợp trừ sâu xanh da láng và các đối tượng khác).

+ Lần 1: Atabron 5EC

+ Lần 2: Cascade 5EC + Mimic 20F

+ Lần 3: Dipel 3.2WP + Cascade 5EC

+ Lần 4: Mimic 20F + SeNPV

+ Lần 5: Dipel 3.2 WP + SeNPV

– Trồng mật độ phù hợp, áp dụng chế độ luân canh, xen canh hợp lý, bón phân cân đối.

Minh Trí – Hồ Thành

 

Các bài viết khác: