Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 19/8/2014 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 29/7 tại trụ sở Chính phủ.

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: