Đăng ký tham gia trưng bày, báo cáo trình diễn các thành tựu khoa học và công nghệ tiêu biểu tại Diễn đàn khoa học và công nghệ tỉnh năm 2016

Thực hiện Công văn số 3291/UBND-DL ngày 01/7 /2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức Diễn đàn khoa học và công nghệ vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, và nội dung thống nhất của cuộc họp ngày 7/3/2016 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và cac đơn vị phối hợp tổ chức.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ; Đại học Huế và các trường Đại học thành viên; Học viện Âm nhạc Huế; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyển chọn và đăng ký các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu của đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu và báo cáo, trình các diễn tham gia.

Danh sách đăng ký sản phẩm trưng bày và báo cáo trình diễn (Mẫu đính kèm) xin gửi về Văn phòng Liên hiệp hội trước ngày 25 tháng 3 năm 2016, theo địa chỉ số 6 đường Phan Bội Châu, thành phố Huế, ĐT & fax: 054.834369, E-mail: hothanhlhh123@gmail.com.

 

Nội dung Công văn

Mẫu đăng ký tham gia

Người cập nhật: Đinh Văn Chung