VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT

Số hiệu Thể loại CQ ban hành Tên văn bản File
Hướng dẫn hồ sơ Hội thi Hướng dẫn Hội LH Hướng dẫn hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh
Báo cáo chuyên đề Báo cáo Bộ KHCN Báo cáo chuyên đề: Phát triển triển Khoa học Công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Quyết định số 80/QĐ-BTCCT Quyết định Hội LH Quyết định v/v công nhận kết quả và tặng thưởng Cuộc thi ST TTN, NĐ tỉnh TTH lần thứ XIV, năm 2021
Phiếu đăng ký Hội thi Hướng dẫn Hội LH Phiếu đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XI, năm 2021
Danh sách Tôn vinh Trí thức KH&CN; Thông báo Hội LH Danh sách Trí thức KH&CN; tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Số 79/TB-LHH Thông báo Hội LH Thông báo tuyển dụng
Quyết định số 67/LHH-BTCHT Quyết định Hội LH Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XI, năm 2021
Số 39/TB-LHH Thông báo Hội LH Thông báo tuyển dụng
số 179/QĐ-LHH Quyết định Hội LH Quyết định v/v công nhận Tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội KH&KT; tỉnh Thừa Thiên Huế
Số 53/TB-LHH Thông báo Hội LH Thông báo tuyển dụng
Số 53/CV-BTCCT Công văn Hội LH Tiếp tục điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng năm 2020
Thông báo số 31/TB-LHH Thông báo Hội LH Thông báo tuyển dụng
Thông báo số 19/TB-LHH Thông báo Hội LH Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
Thông báo số 07/TB – LHH Thông báo Hội LH Thông báo tuyển dụng
Văn bản mới

Tìm văn bản