Hội Nghề cá:Tổng kết dự án Tư vấn và phản biện xã hội cho phát triển tài chính bền vững các khu bảo vệ thủy sản đầm phá (04/12/2012)

Ngày 30 tháng 11 năm 2012, hội Nghề Cá tỉnh (Hội) đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Tư vấn và phản biện xã hội cho phát triển tài chính bền vững các khu bảo vệ thủy sản (Khu BVTS) đầm phá đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Theo các báo cáo tại hội nghị, sau thời gian chưa đến 6 tháng thực hiện (từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2012), Hội đã khảo sát thực trạng tài chính trong quản lý các Khu BVTS; phân tích, đánh giá các nội dung về tài chính bền vững trong “Quy hoạch phát triển các Khu BVTS đến năm 2015” và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững về tài chính để quản lý tốt hơn các Khu BVTS. Theo đó, nguồn tài chính cho các Khu BVTS phải được huy động từ nhiều nguồn (ngân sách nhà nước, tài trợ của các tổ chức quốc tế và đóng góp của cộng đồng,…). Trong đó, nguồn do cộng đồng đóng góp từ những hoạt động sinh lợi tại các Khu BVTS là chủ yếu, nhà nước và các tổ chức quốc tế đóng vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên, trước mắt, sự hỗ trợ tài chính của nhà nước để xây dựng hạ tầng các Khu BVTS có vai trò hết sức quan trọng.

Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh, ông Nguyễn Lương Hiền, cho biết, đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập được 7 Khu BVTS với diện tích 222,7 ha mặt nước đầm phá, do 7 chi hội nghề cá quản lý.

Kết luận hội nghị, tiến sỹ Đỗ Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh khẳng định: Sau 3 năm thực hiện, môi trường và nguồn lợi thủy sản tại các Khu BVTS đầm phá được phục hồi. Điều đó chứng tỏ, chủ trương thành lập các Khu BVTS đầm phá quy mô nhỏ là phù hợp, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, được bốn nhà là nhà quản lý, nhà khoa học, nhà tài trợ và cộng đồng vào cuộc, đã huy động được nhiều nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ cộng đồng (chiếm hơn 50 %). Tuy nhiên, để duy trì và phát triển bền vững các Khu BVTS đầm phá, nhà nước, nhà tài trợ và các nhà khoa học cần tiếp thêm nguồn lực cho cộng đồng.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Quế

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: