Vì cuộc sống hạnh phúc trong cộng đồng vững mạnh (13/01/2015)

Đó là tôn chỉ hoạt động và sứ mệnh mà Trung tâm Phát triển năng lực cộng đồng gọi tắt là Cycad, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế luôn hướng tới. Được thành lập từ những ngày cuối năm 2012, đến nay Trung tâm vừa tròn hai năm hoạt động, Trung tâm đã dần củng cố về tổ chức cũng như phát triển các hoạt động. Cycad luôn thực hiện sứ mệnh tìm kiếm các cơ hội gắn với giá trị của tổ chức để phát triển năng lực cộng đồng một cách bền vững trên các lĩnh vực: (1) Cải thiện y tế công cộng và giảm tác động của dịch bệnh, nhất là HIV/AIDS; (2) Giáo dục kỹ năng sống, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên;  (3) Thích ứng và giảm nhẹ những tác động do biến đổi khí hậu; (4) Thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng giới.

Năm 2014, Cycad tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Nâng cao năng lực của cộng đồng trong phòng chống các bệnh liên quan đên biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người có H” do tổ chức NCA Việt Nam tài trợ với kinh phí 980 triệu đồng, trong đó Cycad đối ứng 30 triệu đồng. Dự án đã tiến hành cac hoạt động như: Vận động người có H thực hiện quyền của mình để giảm thiểu sự kỳ thị của xã hội đối với người có H; tăng cường chăm sóc y tế, tâm lý và xã hội cho người có H và những người bị ảnh hưởng; nâng cao nhận thức của các tình nguyện viên các tôn giáo về phòng chống các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu … Các hoạt động trên của dự án đã phần nào hỗ trợ tích cực cho người bị thiệt thòi trong xã hội, giúp họ có cái nhìn tích cực hơn đối với cuộc sống đồng thời giúp xã hội ngày càng có cái nhìn cảm thông, chia sẻ hơn đối với những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Trong năm 2015, Cycad tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài trợ nhằm thực hiện sứ mệnh hoạt động của mình là đem lại hạnh phúc cho những người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

 

 

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: