Việt Nam – Thái Lan triển khai sâu rộng hợp tác quốc phòng (27/09/2012)

Sáng 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Sukumpol Suwanatat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một số kết quả chính trong Hội đàm với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo đó, hai bên đã thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp trong quân đội nhằm phát triển hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước; thúc đẩy hoạt động hợp tác về xuất khẩu gạo.Đồng thời, hai bên cũng trao đổi những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thái Lan. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất, đặc biệt là hợp tác trong tuần tra chung trên biển, không quân…Đại tướng Sukumpol Suwanatat khẳng định, Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm triển khai sâu rộng, hiệu quả các thoả thuận hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước trên các lĩnh vực.

 

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: