Xây dựng nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Đinh Văn Chung
  • 28-08-2019
  • 1626 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế


Vừa qua, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo “Xây dựng nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đến dự có ông Phan Xuân Toàn, UVBTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy, ông Phan Thiên Định , TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở ban ngành, huyện thị xã, thành phố Huế và các hội thành viên tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được GS.TS. Trần Hữu Dàng, chủ tịch Liên hiệp hội báo cáo tổng quan về thực trạng công tác tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội trong thời gian qua và kế hoạch trong năm 2019; báo cáo “Xây dựng nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế” của ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế; báo cáo “Vai trò của công tác tư vấn, phản biện trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế” của ông Phan Trọng Vinh – Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, hội thành viên, đơn vị trực thuộc. Xác định các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình của tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và trong những năm tiếp theo. Đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội trong tình hình mới.

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Liên hiệp hội. Đặc biệt, ngày 18/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hôi đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, và chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh,…

Hội thảo là dịp để các đại biểu cùng nhau trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Hồ ThànhCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM