Xây dựng hệ thống tuyến điểm phục vụ du lịch cộng đồng tại huyện A Lưới

Ở Thừa Thiên Huế, du lịch có vai trò quan trọng mang lại giá trị cao về kinh tế – xã hội cho khu vực và ngày càng được chú trọng phát triển, đặc biệt là một huyện nghèo như A Lưới. A Lưới là một trong những địa phương được tỉnh chú trọng phát triển du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. A Lưới là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác có hiệu quả và hợp lí, đặc biệt là hình thức du lịch cộng đồng.

A Lưới là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác

Theo nhóm tác giả: Ngô Thị Trà My và Lê Nhã Uyên, học sinh trường THPT Chuyên Quốc Học Huế,khi đời sống con người ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện thì nhu cầu con người ngày càng phát sinh. Du lịch trở thành một nhu cầu cần thiết trong đời sống. Ngày nay, hoạt động du lịch phát triển rất nhanh, mạnh và trở thành một ngành kinh tế hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ở Thừa Thiên Huế, du lịch có vai trò quan trọng mang lại giá trị cao về kinh tế – xã hội cho khu vực và ngày càng được chú trọng phát triển, đặc biệt là một huyện nghèo như  A Lưới. A Lưới là một trong những địa phương được tỉnh chú trọng phát triển du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. A Lưới là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác có hiệu quả và hợp lí, đặc biệt là hình thức du lịch cộng đồng. Trước nguồn lợi to lớn đó thì cần có nhiều giải pháp để khai thác hiệu quả. Đó là lí do chúng em nghiên cứu đề tài “ Xây dựng hệ thống tuyến điểm phục vụ cho du lịch cộng đồng ở huyện  A Lưới” góp phần phát triển du lịch huyện A Lưới và tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời quảng bá hình thức du lịch cộng đồng ngày càng phổ biến hơn.

Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng nên bản đồ hệ thống tuyến điểm phục vụ du lịch cộng đồng cho huyện A Lưới, các tác giả đã tiến hành khảo sát tính khả thi, khả năng áp dụng của đề tài bằng những phiếu đánh giá gửi đến một số công ty du lịch có uy tín tại Thừa Thiên Huế. Qua những đánh giá từ các công ty, cho thấy rằng công trình nghiên cứu này có khả năng áp dụng cao và mang lại hiệu quả kinh tế.

Tuyến số 1: Thành phố Huế – Trung tâm A Lưới – Xã Hồng Quảng – Xã Phú Vinh – Xã A Roàng – Xã Hồng Bắc – Trung tâm A Lưới. Thời gian 03 ngày 02 đêm, phương tiện vận chuyển ô tô, xe máy, địa điểm lưu trú: Nhà rông ở Phú Vinh (hình thức cắm trại), làng nghề Dệt Zèng ở A Roàng. Mang bản chất là tuyến du lịch cộng đồng, chuyến du lịch tương đối dài ngày với nhiều hoạt động thú vị và chắc hẳn sẽ đem đến cho du khách những cảm giác mới mẻ.

Tuyến số 2: Thành phố Huế – Xã Hồng Hạ – Xã Hồng Kim – Trung tâm A Lưới – Xã Hồng Bắc – Xã Nhâm – Thành phố Huế. Thời gian 03 ngày 02 đêm, phương tiện vận chuyển ô tô, xe máy, xe đạp, địa điểm lưu trú: Làng Việt Tiến, nhà rông ở thôn A Hưa, xã Nhâm.

Tuyến số 3: Thành phố Huế – Trung tâm A Lưới – Xã Hồng Bắc – Xã Hồng Trung – Xã Hồng Thủy – Xã Hồng Kim – Thành phố Huế. Thời gian 03 ngày 02 đêm, phương tiện vận chuyển ô tô, xe máy, địa điểm lưu trú: làng nghề ở xã Hồng Trung. Đây là tuyến du lịch dành cho những du khách đam mê tìm hiểu và khám phá không chỉ ở lĩnh vực tự nhiên mà cả về kinh tế – xã hội và lịch sử cách mạng.

Đây là đề tài có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao.

 

                                                                                             Giải Pháp

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: