Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (17/08/2009)

Ngày 17/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Châu Á.

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Buổi làm việc do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 13 và những chủ trương, giải pháp phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, các thành viên trong Bộ Chính trị và lãnh đạo đại diện các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương đã phát biểu phân tích rõ hơn những lợi thế và hướng phát triển của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

     Thay mặt Bộ Chính trị kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Thừa Thiên Huế là nơi hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, là trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt với miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

     Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, nhân dân Thừa Thiên Huế  đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng ở mức cao và ổn định. Việc xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Trình độ dân trí được nâng lên. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Với diện tích hơn 5000 km2, dân số gần 1,2 triệu người, Thừa Thiên Huế  là đô thị loại 1, thành phố di sản văn hoá thế giới, thành phố Festival.

     Bộ Chính trị tán thành với những đánh giá về những hạn chế mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã nêu như: Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế so sánh, nhất là du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Thiên tai và dịch bệnh luôn là những nguy cơ tiềm ẩn làm suy yếu nền kinh tế của tỉnh. Đời sống nhân dân, nhất là vùng núi, vùng sâu chưa thật ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Lực lượng sản xuất phát triển chậm, quy mô và công nghệ sản xuất chưa cao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất còn ít. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ chưa theo kịp tình hình của hội nhập và phát triển. Tổng Bí thư nhấn mạnh: sau khi thảo luận, Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với những phương hướng xây dựng Thừa Thiên Huế  đến năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, có quốc phòng, an ninh được tăng cường vững chắc, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao rõ rệt, có đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

     Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ Chính trị đề nghị tỉnh tập trung làm tốt một số việc trong thời gian tới là: Gắn xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế trong mối quan hệ hữu cơ với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông, thông qua hành lang kinh tế Đông – Tây, trục quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc để thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới nhằm phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thừa Thiên Huế làm tốt công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, theo hướng thành phố dịch vụ, du lịch văn minh hiện đại. Tỉnh chú trọng phát triển nhanh các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng lợi thế so sánh như du lịch, công nghệ thông tin, kinh tế biển và đầm phá Tam Giang. Tỉnh đầu tư phát triển mạnh cho du lịch để sớm trở thành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Huế là trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước. Đặc biệt là phải gìn giữ những nét văn hóa Huế truyền thống.

     Cùng với các công việc này cần phát triển nhanh các dịch vụ mà Thừa Thiên Huế  có thế mạnh như dịch vụ về y tế, văn hóa, giáo dục, vận tải, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm,¦.Thường xuyên chăm lo đến công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là ở hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông.

     Bộ Chính trị cũng yêu cầu Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá về công tác cán bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2010-2015 và nguồn nhân lực khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

     Về những kiến nghị của tỉnh, Bộ Chính trị cho rằng về cơ bản là hợp lý. Bộ Chính trị giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ, ban cán sự Đảng các bộ, ngành chỉ đạo quy hoạch sớm xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Đồng ý cho thành phố Huế được hưởng một số cơ chế và chính sách đặc thù về tài chính và ngân sách, đầu tư; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn trái phiếu hoặc nguồn vốn đặc biệt từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu của quốc gia để tập trung tôn tạo di sản cố đô Huế. Bộ Chính trị thống nhất chủ trương chuyển Đại học Huế lên đại học Quốc gia vào năm 2010 nhằm tiếp tục phát huy truyền thống và lợi thế của Đại học Huế trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

     Ngày 17/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Châu Á.

     Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ chính trị, trước mắt, Ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Gắn xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế trong mối quan hệ hữu cơ với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các nước thuộc tiểu vùng sông Mê-Kông, mở rộng, thông qua hành lang kinh tế Ðông – Tây, trục quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc để thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới nhằm phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, khai thác các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, lợi thế, Thừa Thiên Huế  chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, xây dựng tỉnh thành một trung tâm văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế.

Doãn Quan

(tổng hợp từ Báo Nhân dân,

Cổng Thông tin Chính phủ,

www.tinhuyhue.vn)


Người cập nhật:  

Các bài viết khác: