Xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ I, năm 2017 (19/04/2017)

Sáng ngày 18/4/2017, Liên hiệp hội đã tổ chức buổi họp xét chọn trí thức tiêu biểu để tôn vinh vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5. Hội đồng xét chọn đã nhận được 26 hồ sơ từ 16 hội thành viên, đơn vị trực thuộc đề nghị Liên hiệp hội tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần này. Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng xét chọn đã xem xét, đánh giá các hồ sơ tham gia xét chọn và đã biểu quyết thống nhất 15 gương mặt trí thức tiêu biểu nhất để tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2010 đến nay. 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-LHH ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ về việc tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ I, năm 2017, sáng ngày 18/4/2017, Liên hiệp hội đã tổ chức buổi họp xét chọn trí thức tiêu biểu để tôn vinh vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5. Tham dự họp có các thành viên Hội đồng xét chọn “Trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế”, GS.TS. Trần Hữu Dàng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hoạt động tôn vinh lần này hướng đến đối tượng là các trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho sự phát triển tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đang sinh hoạt trong hệ thống Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau thời gian tuyên truyền rộng rãi thông tin về việc tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp hội, Hội đồng xét chọn đã nhận được 26 hồ sơ từ 16 hội thành viên, đơn vị trực thuộc đề nghị Liên hiệp hội tôn vinh các trí thức tiêu biểu lần này.

Hội đồng xét chọn đã xem xét, đánh giá các hồ sơ tham gia xét chọn 

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng xét chọn đã xem xét, đánh giá các hồ sơ tham gia xét chọn và đã biểu quyết thống nhất 15 gương mặt trí thức tiêu biểu nhất để tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2010 đến nay.

Theo Hội đồng xét chọn, tôn vinh cho biết: Trí thức tiêu biểu của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội được tham gia xét chọn để tôn vinh lần này phải đạt một trong các tiêu chuẩn, đó là:

– Có thành tích xuất sắc đóng góp cho khoa học và công nghệ của tỉnh, phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được tặng bằng khen của UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

– Là chủ nhiệm hoặc có tỷ lệ đóng góp cao nhất các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học đạt giải Nhất, Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh; Đạt giải Ba trở lên của Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc.

– Có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng khoa học công nghệ: Giải thưởng Hồ Chí Minh, cấp Nhà nước, giải thưởng Cô Đô.

– Có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc cấp nhà nước được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

– Có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh được xếp loại xuất sắc.

Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu là hoạt động nhằm ghi nhận sự cống hiến của trí thức khoa học và công nghệ, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ xây dựng và phát triển Liên hiệp hội, đóng góp cho sự phát triển Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Hồ Thành

Người cập nhật: Hồ Thành

Các bài viết khác: